Sundsvall

Gården i Sundsvall blev färdig redan 1996. Där byggdes ladugården om till stallar i olika format och avdelningar och inhyser 73 stycken boxar. På gården finns en 1100m rundbana, med inbyggda rakbanor på rundbanans rakor. En 700m backe och en slinga.
Gården i Sundsvall har genom åren producerat ett hundratal miljonärer.